วิธีการใช้งาน “รายการจำหน่าย-ยกเลิก”

รายการส่งซ่อม-รับซ่อม คือ รายงานที่มีรายการสื่อต่างๆที่เคยนำไปซ่อมแซมเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เคยส่งซ่อมไปแล้วบ้าง

ตัวอย่างการใช้งานรายการจำหน่าย-ยกเลิก

          1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” >> คลิก “รายการส่งซ่อม-จำหน่าย”

          2. แล้วคลิกที่ “รายการจำหน่าย-ยกเลิก”

          3. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการจำหน่าย-ยกเลิกวัสดุสารนิเทศ  คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น”

          4. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด”

          5. คลิกที่ >> “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา

          6. แสดงผลการคลิก “ค้นหา” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

          7. แสดงผลการคลิก “Print”