วิธีการใช้งาน “รายการจองสื่อสารนิเทศ”

รายการจองสื่อสารนิเทศ มีไว้เพื่อดูว่าสมาชิกคนไหนมีการจองหนังสือไว้แล้วบ้าง ถ้ายังไม่มาเอาภายในวันที่บรรณารักษ์คิดว่านานเกินไปก็ให้ยกเลิกเพื่อที่จะได้ให้คนที่จองคิวต่อไปได้มารับ เพื่อที่จะไม่ได้เสียสิทธิ์ของคิวต่อไป

ตัวอย่างการใช้งานรายการจองสื่อสารนิเทศ

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” >> แล้วคลิกที่ “วัสดุสารนิเทศ”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการจองสื่อสารนิเทศ”

          3. แสดงหน้ารายการจอง สื่อสารนิเทศ จะพบรายการที่มีการจองเข้ามา

          4. คลิก “ยกเลิก” เมื่อมารับหนังสือช้าและคิดว่าส่งผลเสียต่อคนที่จองไว้รายอื่น ๆ

          5. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “ยกเลิก ” สีเดง คือการยกเลิก โดย ผู้ใช้งาน

          6. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “ยกเลิก ” สีเหลือง คือการยกเลิกโดย บรรณารักษ์

          7. รายการที่แสดงหน้าประวัติการจอง สื่อสารนิเทศ ที่มีสถานะ “สำเร็จ ” คือ มีการยืม-คืนตาม หนังสือที่จองแล้ว