วิธีการใช้งาน “ระบบยืม-คืนสื่อ”

ระบบยืม-คืนสื่อ คือระบบที่ไว้ใช้งานเมื่อสมาชิกห้องสมุดต้องการ ยืมหนังสื่อกลับไปอ่านที่บ้านและยังสามารถดูประวัติการ ยืม-คืน หนังสือได้ด้วย

ตัวอย่างการ ยืม-คืน สื่อ

     วิธีการยืม

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบยืม-คืนสื่อ”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบยืม-คืนสื่อ”

          3. ระบบจะแสดงหน้า ค้นหาสมาชิก แล้ว กรอกรหัสสมาชิกของผู้ที่ต้องการจำ ยืม-คืน หนังสือลงใน “ช่องว่าง”

          4. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          5. ระบบจะแสดงหน้า สมาชิก กรอกเลขทะเบียนหนังสือที่ต้องการยืม “ลงในช่องว่าง”

          6. แล้วคลิกที่ “ยืม/คืน”

          7. รายการหนังสือที่เลือกขึ้นมาแล้วขึ้น “สถานะ ยืม”

          8. ถ้าเกิดความผิดพลาดในการเลือกหนังสือ คลิกที่ >> “สี่เหลี่ยม” ด้านหน้าหนังสือเลือกผิดพลาด

          9. แล้วคลิกที่ >> “ลบรายการ”

          10. คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” เพื่อยืนยันการยืมหนังสือ

 

     วิธีการคืน

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบยืม-คืนสื่อ”

          3. ระบบจะแสดงหน้า ค้นหาสมาชิก แล้ว กรอกรหัสสมาชิกของผู้ที่ต้องการจำ ยืม-คืน หนังสือลงใน “ช่องว่าง”

          4. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          5.ระบบจะแสดงหน้า สมาชิก กรอกเลขทะเบียนหนังสือที่ต้องการคืน “ลงในช่องว่าง”

          6. แล้วคลิกที่ “ยืม/คืน”

          7. รายการหนังสือที่เลือกขึ้นมาแล้วขึ้น “สถานะ คืน”

          8. คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” เพื่อยืนยันการคืนหนังสือ

          9. เมื่อทำการ “คืน” หนังสือเสร็จประวัติการ “คืน” หนังสือทั้งหมดจะแสดงขึ้นที่ หน้า ประวัติการประวัติการยืม-คืน