วิธีการใช้งาน “ระบบนับจำนวนเข้า/ออก”

ระบบยืม-คืนสื่อ คือระบบที่ไว้ใช้งานเมื่อสมาชิกห้องสมุดต้องการ ยืมหนังสื่อกลับไปอ่านที่บ้านและยังสามารถดูประวัติการ ยืม-คืน หนังสือได้ด้วย

ตัวอย่างการระบบนับจำนวนเข้า/ออก

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบนับจำนวนเข้า/ออก”

          2. ระบบจะแสดงหน้า โปรดเลือกประตูทางเข้า แล้วคลิกเลือก >> “ประตูทางเข้า ”

          3. คลิกที่ >> “ตกลง”

          4. นำเคอร์เซอร์ มาไว้ที่ “รหัสสมาชิก” เพื่อทำการสแกนบัตรกับเครื่องตามประเภทของบัตรที่ใช้ RFID,บาร์โค๊ด หรือ บัตรประชาชน ระบบจะแสดงรายละเอียดของ สมาชิกคนล่าสุด ***ใช้แป้มพิมพ์เป็นภาษา Eng เท่านั้นเวลาจะใช้บัตร

          5. รายชื่อคนเข้าใช้ล่าสุด จะแสดงข้อมูลส่วนตัว,เวลาเข้า,ว/ด/ปที่เข้าใช้งาน,ประตูทางเข้า-ทางออก, เวลารวมในการเข้าห้องสมุด

          6. แสดงจำนวนนคนเข้าใช้ในวันนั้นๆ วัน/เดือน/ปี เวลา