วิธีการใช้งาน “ระบบตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ”

ระบบตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ ไว้สำหรับเช่น กรณีที่มีคนเก็บหนังสือได้แล้วนำมาให้ทางห้องสมุด เมื่อเราต้องการทราบว่าสมาชิกคนไหนเป็นคนยืมไปแล้วทำหาย ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบที่เมนูนี้ได้

ตัวอย่างการใช้งานระบบตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบตรวจวัสดุสารนิเทศ”

          3. ระบบจะแสดงหน้า ค้นหาวัสดุสารนิเทศ แล้วกรอกเลขทะเบียนหนังสือ >> “ในช่องว่าง” ที่ต้องการ ดูรายละเอียดหนังสือเล่มนั้น ๆ

          4. คลิกที่ >> “ตกลง”

          5.แสดงผลการค้นหา