วิธีการใช้งาน “ระบบคืนอัตโนมัติ”

“ระบบคืนอัตโนมัติ” ไว้สำหรับเวลาที่สมาชิก ยืม หนังสือแล้วไม่มีบรรณารักษ์อยู่ให้คืนหนังสือ หรือ คืนหนังสือแบบปกติคนเยอะก็สามารถใช้เมนูนี้ในการ คืนหนังสือได้ด้วยตัวคนยืมเอง แต่ถ้ายืมไปแล้วเกินกำหนดการคืนจะไม่สามารถใช้ระบบคืนอัตโนมัติได้ ต้องไปติดต่อกับบรรณารักษ์เท่านั้น

ตัวอย่างการ ระบบคืนอัตโนมัติ

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “ระบบคืนอัตโนมัติ”

          3. ระบบจะแสดงหน้า “คืนอัตโนมัติ” จากนั้น กรอกเลขทะเบียนวัสดุสารนิเทศ ที่ต้องการจะทำการ “คืน” หนังสือลงใน “ช่องว่าง”

          4. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          5. เมื่อคืนสำเสร็จระบบจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า “สำเร็จ! บันทึกข้อมูลสำเร็จแล้ว”