วิธีการใช้งาน “จำหน่ายวัสดุสารนิเทศ”

จำหน่ายวัสดุสารนิเทศ ใช้งานมีหนังสือในห้องสมุดที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และต้องการที่จะเอาออกจากห้องสมุดก็ให้ทำการจำหน่ายหนังสือเล่มนั้นออกไป เพื่อที่จะได้ไม่สามารถยืมคืนได้แล้ว แต่บางครั้งอาจจะเปลี่ยนใจยังไม่ต้องการที่จะทำการจำหน่ายออกยังอยากให้อยู่ในห้องสมุดเหมือนเดิมก็สามารถทำการ ยกเลิกการจำหน่ายหนังสือได้ ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติ

ตัวอย่างการใช้งานจำหน่ายวัสดุสารนิเทศ

     จำหน่าย

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” >> แล้วคลิกที่ “วัสดุสารนิเทศ”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “จำหน่ายวัสดุสารนิเทศ”

          3. ระบบจะแสดงหน้า จำหน่ายวัสดุสารนิเทศ จากนั้นกรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจำหน่าย

          4. คลิกที่ >> “จำหน่าย-ยกเลิก” เพื่อทำการจำหน่ายหนังสือออก

          5. รายการที่ต้องการทำการจำหน่ายจะขึ้นมาแสดง พร้อมสถานะ “จำหน่าย”

          6. ถ้าเกิดความผิดพลาดในการเลือกหนังสือ คลิกที่ >> “สี่เหลี่ยม” ด้านหน้าหนังสือเลือกผิดพลาด

          7. แล้วคลิกที่ >> “ลบรายการ” ตรวจสอบ เลขทะเบียน และ ชื่อเรื่อง ให้ถูกต้อง

          8.  คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด” รายการที่จะจำหน่ายทั้งหมดขึ้นมา (เมื่อทำการจำหน่ายจะไม่สามารถยืมได้)

          9.  แสดงผลการคลิก “บันทึกข้อมูลทั้งหมด”:

 

 

 

 

     ยกเลิก

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” >> แล้วคลิกที่ “วัสดุสารนิเทศ”

          2. แล้วคลิกที่เมนู >> “จำหน่ายวัสดุสารนิเทศ”

          3. ระบบจะแสดงหน้า รายการวัสดุสารนิเทศที่เคยจำหน่ายไปแล้วขึ้น จากนั้นกรอกรหัส >> “เลขทะเบียน” ที่ต้องการจะยกเลิก

          4. คลิกที่ >> “จำหน่าย-ยกเลิก” เพื่อทำการยกเลิกการจำหน่ายหนังสือเล่มที่ต้องการ

          5. รายการที่ต้องการ “ยกเลิก” การจำหน่ายจะขึ้นมาแสดง พร้อมสถานะ “ยกเลิก”

          6. จากนั้น คลิกที่ >> “บันทึกรายการทั้งหมด”

          7.  เมื่อทำการบันทึกรายการทั้งหมดเสร็จสิ้น รายการที่ยกเลิกจะขึ้นมาแสดงที่ “ประวัติการยกเลิกวัสดุสารนิเทศ” (เมื่อทำการยกเลิกเสร็จแล้วก็จะสามารถยืม-คืนได้ตามปกติ)