วิธีการใช้งาน “ข่าวสารประชาสัมพันธ์”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ไว้สำหรับเป็นอีกช่องทางนึงในการแจ้งข่าวสารให้นักเรียนทราบ 

ตัวอย่างการใช้งานข่าวสารประชาสัมพันธ์

          1. คลิกที่เมนู >> “ระบบปฏิบัติงาน” >> คลิก “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” หรือเข้าทางลัดโดย คลิก “+เพิ่มข่าว” ที่หน้าแรก หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ จะแสดงขั้นตอนที่ 4 ขึ้นมา โดยไม่ต้องทำขั้นตอนที่ 1-3

          2. แสดงผลหน้า “เพิ่มรายการข่าวประชาสัมพันธ์” แล้วคลิกที่ “เพิ่มข่าว”

          3. แสดงผลหน้า“เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์” กรอกข้อมูลของข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์

          4. คลิก “บันทึก” เมื่อต้องการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

          5. แสดงผลการคลิก “ตกลง” ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป จะแสดงขึ้นมาที่รายการข่าว และมีข้อความว่า”สำเร็จ บันทึกข้อมูลสำเร็จ” แสดงขึ้นมา

          6. ถ้าลงข่าวผิดพลาดต้องการลบหรือแก้ไข เข้าไปที่รายการข่าว

          7. แล้วคลิกที่ >> Edit เมื่อต้องการแก้ไข

          8.  คลิกที่ >> Delete เมื่อต้องการลบข่าวออก