วิธีการใช้งาน “การเข้าใช้บริการ”

รายงานการเข้าใช้บริการ คือ รายงานที่ไว้ใช้แสดงการเข้สใช้งานของสมาชิกห้องสมุดว่ามีการใช้งานห้องสมุดมากน้อยแค่ไหน และมีการเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์มากน้อยแค่ไหน เพื่อดูว่าการซื้อ ซอร์ผเวร์มาคุ้มค่ากับการใช้งานหรือไม่ เป้นต้น

ตัวอย่างการใช้งานการเข้าใช้บริการ “ประตูทางเข้า”

     ตามระดับการศึกษา”ตามจำนวนคน”

          1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” >> คลิก “การเข้าใข้บริการ””

          2. คลิกที่ >> “ประตูทางเข้า”

          3. คลิกที่ >>  “ตามระดับการศึกษา”

          4. คลิกที่ >>  “ตามจำนวนคน” รายงานจำนวนคนจะนำแค่คนที่เข้า ไม่ว่าวันนึงจะเข้ากี่ครั้ง ***จำนวนคร้ง”

          5. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด ระดับการศึกษา แบบตารางข้อมูล

          6. >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”

          7. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

          8. แสดงผลการคลิก “ค้นหา” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

          9. แสดงผลการคลิก “Print”

 

 

 

     ตามรายบุคคล

          1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” >> คลิก “การเข้าใข้บริการ””

          2. คลิกที่ >> “ประตูทางเข้า”

          3. คลิกที่ >>  “รายบุคคล”

          4. ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด รายบุคคล แบบตารางข้อมูล

          5. ใส่เลขประตัวตัวของสมาชิก ที่ต้องการทราบการเข้าใช้งานห้องสมุดของสมาชิกคนนั้น >> “ลงในช่องว่าง” >> เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น dd/mm/yyyy ค้นหาและวันที่สิ้นสุด dd/mm/yyyy”

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

          7. แสดงผลการคลิก “ค้นหา” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการคลิก “Print”

เนื่องจากเมนูการเข้าใช้บริการมีการทำงาน2แบบนี้เท่านั้น ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงอย่างละแบบเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย