วิธีการ”เพิ่มข้อมูลลงห้องสมุด”

ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลลงห้องสมุด(สื่อสิ่งพิมพ์)

     1. เลือกเมนู >> “สื่อสารนิเทศ”

     2. แล้วคลิกที่ “เพิ่มข้อมูลลงห้องสมุด”

     3. เลือก  “สื่อสิ่งพิมพ์” ในการณีที่ต้องการจะเพิ่ม อีบุ๊ก , วีดิโอ หรือสื่อที่ไม่ใส่หนังสื่อก็ให้เลือกสื่อตามประเภทที่ต้องการจะเพิ่มได้เลย เช่น ถ้าต้องการเพิ่ม สื่ออีบุ๊ก ลงห้องสมุดให้เลือกที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว คลิกที่เพิ่มอีบุ๊ก

     4. แล้วคลิกที่ >> “เพิ่มหนังสือ”

จากนั้นจะแสดงหน้าเพิ่มหนังสือขึ้นมา

     5. แล้วคลิกที่ “คลิกที่นี่เพื่อค้นหาหนังสือที่ต้องการ”

     6. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาหนังสือตามความถนัด

     7. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือกไว้

     8. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ “ค้นหา”

     9. เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้ว รายการหนังสือที่ทำการค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา จากนั้นคลิกเลือกหนังสือที่เราต้องการ *ถ้าค้นหาข้อมูลตามหัวข้อที่มีแล้วยังไม่มีรายการหนังสือที่ต้องการแสดงขึ้นมาต้องไปทำการ “เพิ่มสื่อฐานข้อมูลกลาง” หลังจากนั้นค่อยมาค้นหาอีกที

     10. จากนั้นคลิกที่ “ตกลง” ที่ด้านล่างสุดของรายการ

เมื่อคลิกตกลงแล้ว รายการหนังสือที่เลือกจะแสดงขึ้นมา

     11. ถ้าหนังสือที่จะเพิ่มมีมากกว่า 1 เล่ม สามารถเพิ่มจำนวนหนังสือได้ที่นี่ ระบบจะรันเลขทะเบียนให้อัตโนมัติ โดยจะไม่มีเลขทะเบียนซ้ำกัน

     12. สามารถเลือกสิทธ์ในการเข้าถึงหนังสือเล่มนั้นๆได้ ถ้าต้องการระบุให้พบเฉพาะสมาชิกประเภทนั้นๆ

     13. จากนั้นคลิกที่ “บันทึก” เสร็จสิ้นการเพิ่มข้อมูลลงห้องสมุด

     14. เมื่อคลิกที่ “บันทึก” แล้วรายการหนังสือที่เพิ่มลงห้องสมุด ก็จะขึ้นมาแสดงที่รายการหนังสือ