วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก”

พิมพ์เอกสารประกอบพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก มีไวเเพื่อเวลาที่ต้องการรายงานข้อมูลสมาชิกภายในห้องสมุดห้องสมุดก็สามารถเข้ามา พิมพ์รายงานจากเมนูนี้ได้ทันที

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก

          1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก

          3. แสดงผลรายงานสรุปจำนวนสมาชิก แล้ว คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

          4. แสดงผลการสั่ง “Print”