วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก”

พิมพ์เอกสารประกอบพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก ไว้สำหรับแสดงตัวว่าเป็นสมาชิกห้องสมุดแล้ว และยังสามารถ ใช้กับระบบเข้าออกแบบอ่าน บาร์โค้ดได้ด้วย เป็นต้น

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก”

          1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “พิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก”

          3. คลิกที่ >> “ค้นหา” เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาสมาชิกตามหัวข้อ

          4. >> กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เราเลือกหัวข้อ

          5. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          6. คลิกที่ >> “สี่เหลี่ยมบนสุด” เพื่อนเลือกทุกรายการ คลิก “สี่เหลี่ยมข้างหน้าเลขประจำตัว” เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)

          7. คลิกที่ “Print Card” เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”