วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “ทะเบียนสมาชิก”

พิมพ์เอกสารประกอบทะเบียนสมาชิกเพื่อออกรายงานของสมาชิก ว่าห้องเรียนไหนมีนักเรียนเท่าไหร่บ้างหรือสมาชิกแต่ละประเภทมีสมาชิกเท่าไหร่ สามารถดูทะเบียนสมาชิกได้ตามเมนูที่ต้องการได้เลย

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารประกอบ “ทะเบียนสมาชิก”

     1.ตามระดับ ชั้น/ห้อง

          1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “ทะเบียนสมาชิก”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามระดับ ชั้น/ห้อง”

          4. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการค้นหา “ทะเบียนสมาชิก”

          5. กรอกข้อมูล ชั้น/ห้อง และ วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

     2.ตามประเภทสมาชิก

          1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “ทะเบียนสมาชิก”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามประเภทสมาชิก”

          4. เลือก “ประเภทของสมาชิก” ที่ต้องการทราบทะเบียนสมาชิก

          5. กรอกข้อมูล “วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด”

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

 

     3.ตามสถานะสมาชิก

          1. คลิกที่เมนู >> “ข้อมูลสมาชิก” แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์เอกสารประกอบ”

          2. คลิกที่เมนู >> “ทะเบียนสมาชิก”

          3. คลิกที่เมนู >> “ตามสถานะสมาชิก”

          4. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการค้นหา “ทะเบียนสมาชิก”

          5. กรอกข้อมูล ชั้น/ห้อง และ วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด

          6. คลิกที่ >> “ค้นหา”

          7.แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน

          8. แสดงผลการสั่ง “Print”