วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดระบุเลขทะบียน

ตัวอย่างวิธีการ “พิมพ์บาร์โค้ดระบุเลขทะบียน”

     1. คลิกที่เมนู >> “สื่อสารนิเทศ”

     2. แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์บาร์โค้ด”

     3. แล้วคลิกที่เมนู >> “พิมพ์บาร์โค้ดระบุเลขทะเบียน”

     4. ระบบจะแสดงหน้า “พิมพ์บาร์โค้ดระบุเลขทะเบียน” จากนั้นคลิกที่ >> “โปรดเลือกกระดาษ” เพื่อเลือกขนาดตามที่เราต้องการจะพิมพ์

     5. ระบบจะแสดงหน้า “พิมพ์บาร์โค้ดระบุเลขทะเบียน” จากนั้น >> “กรอกเลขทะเบียนหนังสือลงที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดลงในช่องว่าง”

     6. เลือกประเภทที่ต้องการจะพิมพ์บาร์โค้ด

 

               6.1. คลิกที่ “พิมพ์บาร์โค้ดแบบปกติ”

              แสดงผลการคลิก  “พิมพ์บาร์โค้ดแบบปกติ”

 

 

               6.2. คลิกที่ “พิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแถบสีประจำหมวด”

               แสดงผลการคลิก  “พิมพ์บาร์โค้ดพร้อมแถบสีประจำหมวด”

     จากนั้นกด CTRL+P

     7. ตั้งค่ากระดาษก่อนพิมพ์กระดาษ Label

     8. ตั้งค่ากระดาษก่อนพิมพ์กระดาษ A4