วิธีการตั้งค่าระบบ

การตั้งค่ามีอยู่ 2แบบ คือ 1)ตั้งค่าองค์กร  2)ตั้งค่าข้อมูล

ตัวอย่างการตั้งค่าระบบ

     1.ตั้งค่าองค์กร

          1. คลิกที่เมนู >> “CENTER” >> คลิก “ตั้งค่าระบบ”

          2. เมื่อคลิกเข้ามาที่”ตั้งค่าระบบ” แล้ว หน้าจอจะแสดงผลการตั้งค่าองค์กรขึ้นมา

          3. ตั้งค่าองค์กรคือการตั้งค่าการใช้งานภายในองค์กร เช่น โรงเรียนมีวันหยุดเสาร์,อาทิตย์หรือไม่ ถ้าเปิดทุกวันระบบก็จะคิดค่าปรับรวมของวันหยุดไปด้วยถ้าไม่เปิดก็จะไม่คิดว่าปรับวันหยุดนั้นเอง สามารถแก้ไขโลโก้เองได้ตามความต้องการ และตั้งค่าการยืมคืนหนังสือติดต่อกันว่าให้สมาชิกยืมหนังสือเรื่องเดิมติดต่อกันได้กี่หลังจากที่ครบกำหนดคืนแล้ว เพื่อให้สิทธิ์สมาชิกคนอื่นได้ยืมต่อบ้าง

          4. แสดงผลรรายละเอียดการตั้งค่าองค์กรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

          5. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกที่ “บันทึก” เมื่อแน่ใจในการแก้ไขแล้ว หรือ “ยกเลิก” เมื่อยังไม่มั่นใจในการแก้ไข

     2.ตั้งค่าข้อมูล

ตั้งค่าข้อมูล เป็นการตั้งค่าข้อมูลในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้งานโปรแกรม แยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

  • รายชื่อประเภท/หมวด คือ ส่วนที่กำหนดประเภทหรือหมวดของสื่อสารนิเทศนั้นๆ การกำหนดประเภทและหมวดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกรายงาน ในส่วนของพิมพ์เอกสารประกอบพิมพ์ทะเบียนและพิมพ์บรรณานุกรมหนังสือ

  • รายชื่อแหล่งที่มา คือ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสื่อสารนิเทศว่าได้รับมาจากที่ไหน

  • รายชื่อสถานที่เก็บ คือ โรงเรียนบางแห่งมีห้องสมุดมากกว่าหนึ่งที่ รายชื่อสถานที่จัดเก็บจะทำให้รู้ว่าสื่อสารนิเทศที่สนใจนั้นอยู่ที่ห้องสมุดไหน

  • รายการวันหยุด คือ การกำหนดวันหยุดทำการของโรงเรียนว่ามีวันไหนบ้าง เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าปรับ

  • รายการสาขา คือ สำหรับกรณีของมหาวิทยาลัยไว้ใช้แยกสาขา แผนก เพื่อให้ทราบรายละเอียดของสมาชิกแต่ละคน หรือ ในกรณีของโรงเรียนก็เอาไว้แยกสายการเรียนเผื่อต้องการทราบสายการเรียน

  • รายชื่อคณะ คือ สำหรับกรณีของมหาวิทยาลัยไว้เพื่อแยกคณะ

  • รายชื่อระดับการศึกษา คือ เพื่อการแยกระดับการศึกษาของสมาชิกแต่ละคน และ ยังเกี่ยวข้องกับการออกรายงาน

  • สถานะหนังสือ คือ ส่วนที่ไว้บอกสถานะของหนังสือ ว่าหนังสือเล่นนั้นอยู่ในสถานะใด จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยืมคืนหนังสือ

  • รายชื่อประตูเข้า/ออก คือ ส่วนของประตูเข้า/ออกเป็นส่วนที่ไว้บอกว่าห้องสมุดมีทางเข้าออกกี่ด้ทางและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกรายงาน

  • แถบสีหมวดหมู่ DEWEY

         ตัวอย่างการใช้งาน 1 ตั้งค้าข้อมูล รายชื่อประเภท/หมวด

          1. คลิกที่เมนู >> “CENTER” >> คลิก “ตั้งค่าระบบ”

          2. เมื่อคลิกเข้ามาที่”ตั้งค่าระบบ” แล้ว หน้าจอจะแสดงผลการตั้งค่าองค์กรขึ้นมา

          3. ดูที่รายการเมนูตั้งค่าข้อมูล

          4. คลิกที่ >> “รายชื่อประเภท/หมวด”

          5. รายการรายชื่อประเภท/หมวด ทั้งหมดที่มีก็จะแสดงขึ้นมา

          7. ระบบจะแสดงหน้า “เพิ่มข้อมูลขึ้นมา”

          8. กรอกข้อมูลประเภท/หมวด ที่ต้องการเพิ่มลงใน “ช่องว่าง”

          9. คลิก “บันทึก” เมื่อต้องการเพิ่มประเภทสมาชิกใหม่ คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการเพิ่มเข้าไปแล้ว

          10. เมื่อตกลง “เพิ่มข้อมูลแล้ว” ประเภท/หมวดที่เพิ่มก็จะแสดงขึ้นมาในรายการ

          12. คลิก “Delete”เมื่อไม่ต้องการประเภทหมวดที่เพิ่มเข้าไปแล้ว

 

 

 

 ตัวอย่างการใช้งาน 2 ตั้งค้าข้อมูล แถบสีหมวดหมู่ DEWEY

          1. คลิกที่เมนู >> “CENTER” >> คลิก “ตั้งค่าระบบ”

          2. เมื่อคลิกเข้ามาที่”ตั้งค่าระบบ” แล้ว หน้าจอจะแสดงผลการตั้งค่าองค์กรขึ้นมา

          3. ดูที่รายการเมนูตั้งค่าข้อมูล

          4. คลิกที่ >> “แถบสีหมวดหมู่ DEWEY”

          5. ระบบจะแสดงหน้า แถบสีหมวดหมู่ DEWEY  >> คลิกที่ “Edit” เมื่อต้องการแก้ไขสีหมวด

          6. คลิกที่ “Edit” เมื่อต้องการแก้ไขสีหมวด

          7. เมื่อคลิก “Edit” ระบบจะแสดงหน้า “แก้ไขข้อมูล”

          8. คลิกที่ >> “ช่องสี่เหลี่ยม” เมื่อคลิกแล้วจะมีแถบสีแสดงขึ้นมาจากนั้นเลือกสีที่ต้องการ เมื่อคลิกที่แถบสีที่ต้องการแล้ว คลิกที่พื้นที่ว่างครั้งหนึ่ง

          9. เมื่อคลิกที่ว่างแล้วจะแสดงสีที่เลือกขึ้นมา เมื่อได้สีที่ต้องการแล้ว คลิกที่ “บันทึก”

          10. เมื่อคลิก “บันทึก” จะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า “สำเร็จ! แก้ไขข้อมูลสำเร็จแล้ว” และก็จะได้แถบสีตามหมวดที่ต้องการแล้ว