วิธีการค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์+วีธีการลบ+แก้ไขข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์

1. ตัวอย่างการค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์(หนังสือ)

     1. เลือกเมนู >> “สื่อสารนิเทศ”

     2.แล้วคลิกที่ “รายการสื่อสารนิเทศ”

     3. เลือก  “สื่อสิ่งพิมพ์”

     4.แล้วคลิกที่ >> “รายการหนังสือ”

เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้า “รายการหนังสือ” ขึ้นมา

     5. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” หนังสือตามความสะดวก

     6. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการ ตามหัวข้อที่เลือกไว้

     7. คลิกที่ “ค้นหา”

     8. รายการหนังสือที่ทำการค้นหาจะแสดงขึ้นมา

 

 

 

2.ตัวอย่างวิธีแก้ไขข้อมูลภายในสื่อสิ่งพิมพ์(หนังสือ)

เข้าไปที่หน้ารายการหนังสือเช่นเดียวกับตอนค้นหาหนังสือ จากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้ารายการหนังสือแล้ว

     1. คลิกที่รายละเอียดเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของหนังสือเรื่องนั้น

     2. แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของหนังสือเล่นที่คลิกเข้ามา

     3. เมื่อดูรายละเอียดต่างๆแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลบข้อมูลส่วนที่ไม่ต้องการออก สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดย คลิกที่ไอคอนสีเหลือง “แก้ไขข้อมูล”

 

 

3.ตัวอย่างการลบหนังสือ หรือ แก้ไขข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุด(หนังสือ)

     1. คลิกที่ตรวจสอบ

     2. แสดงหน้าข้อมูลหนังสือเล่มนั้นๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุด

     3. คลิกเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวกับห้องสมุด

     4. คลิกเมื่อต้องการลบข้อมูลหนังสือเล่มนั้นออกจากห้องสมุด

     5. เมื่อคลิกที่ “Edit” จะมี Pop-up ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวกับห้องสมุดเล่มนั้นๆแสดงขึ้นมา จากนั้นถ้าต้องการแก้ไขส่วนใดก็สามารถทำการแก้ไขได้เลย เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก “บันทึก”เพื่อยืนยันการแก้ไข หรือ คลิก “ยกเลิก”เมื่อยังไม่แน่ใจในการแก้ไขข้อมูล

     6. เมื่อคลิกที่ “Delete” จะมี Pop-up แสดงข้อมูลหนังสือเล่มนั้นๆขึ้นมา หรือว่ายังมีคนยืมอยู่มั้ย เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จ คลิกที่ “ตกลง”เมื่อยังต้องการที่จะทำการลบหน้องสือเล่มนั้น หรือ คลิกที่ “ยกเลิก” เมื่อยังไม่มั่นใจที่จะลบ หรือมีสมาชิกกำลังยืมหนังสือเล่มนั้นอยู่

รายการวารสารนิยสาร มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันกับรายการหนังสือ ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนนั้นขึ้นมา จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย