วิธีการค้นหา+การเข้าชม,อ่าน+วีธีการลบ+แก้ไขข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างวิธีการค้นหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์(รายการอีบุ๊ก)

     1. เลือกเมนู >> “สื่อสารนิเทศ”

     2.แล้วคลิกที่ “รายการสื่อสารนิเทศ”

     3. เลือก  “สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

     4.แล้วคลิกที่ >> “รายการอีบุ๊ก”

เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้า “รายการอีบุ๊ก” ขึ้นมา

     5. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” หนังสือตามความสะดวก

     6. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการ ตามหัวข้อที่เลือกไว้

     7. คลิกที่ “ค้นหา”

     8. รายการหนังสือที่ทำการค้นหาจะแสดงขึ้นมา

 

 

ตัวอย่างวิธีการอ่าน,วิธีการลบ,แก้ไขสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(รายการอีบุ๊ก)

เข้าไปที่หน้ารายการรายการอีบุ๊กเช่นเดียวกับตอนค้นหารายการอีบุ๊กจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้ารายการหนังสือแล้ว

     การอ่านสื่ออีบุ๊ก

     1.ที่ดู Action ขวามือสุด แล้ว คลิกที่ปุ่ม กลมๆสามจุด จะมีเมนูแสดงขึ้นมา 3 หัวข้อ ให้คลิกที่ “อ่านหนังสือ

     2. เมื่อคลิกที่อ่านหนังสือแล้ว โปรแกรมจะทำการโหลดอีบุ๊กเล่มที่คลิกขึ้นมา จากนั้นก็สามารถเปิดอ่านได้ตามความต้องการเลย

 

     การแก้ไขข้อมูลอีบุ๊ก

     1.ที่ดู Action ขวามือสุด แล้ว คลิกที่ปุ่ม กลมๆสามจุด จะมีเมนูแสดงขึ้นมา 3 หัวข้อ ให้คลิกที่ “รายละเอียด

     2. แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของอีบุ๊กเล่นที่คลิกเข้ามา

     3. เมื่อดูรายละเอียดต่างๆแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลบข้อมูลส่วนที่ไม่ต้องการออก สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดย คลิกที่ไอคอนสีเหลือง “แก้ไขข้อมูล”

 

     การลบอีบุ๊ก

     1. ที่ดู Action ขวามือสุด แล้ว คลิกที่ปุ่ม กลมๆสามจุด จะมีเมนูแสดงขึ้นมา 3 หัวข้อ ให้คลิกที่ “ลบข้อมูล

     2. เมื่อคลิกที่ “ลบข้อมูล” แล้วจะมี Pop-up เด้งขึ้นมาเพื่อนถามสอบความมั่นใจ ที่ต้องการจบลบข้อมูล จากนั้นให้คลิกที่ “ตกลง”เมื่อแน่ใจในการลบ หรือ คลิก “ยกเลิก” เมื่อยังไม่แนใจที่จะลบ

รายการหนังสือเสียง อีบุ๊อีบุ๊กและอีแม็กกาซีน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันกับรายการหนังสือ ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนนั้นขึ้นมา จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย