รายงานการยืม-คืนสื่อ “ตามช่วงวันที่”

ตามช่วงวันที่

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายงานการยืม-คืนสื่อ”
  2. คลิกที่เมนู >> “ตามช่วงวันที่”

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามช่วงวันที่
  2. คลิกที่ >> “ช่องวันที่ยืมเพื่อใส่วันที่ในช่อง dd/mm/yyyy ” เพื่อดูรายการ “ยืม-คืน” ตามวันที่ต้องการ
  3. คลิกที่ >> “ค้นหา”

  6.แสดงผลการ “ค้นหา” ขึ้นมา คลิก >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

7.แสดงผลการสั่ง “Print”