รายการส่งซ่อม-รับซ่อม

  1. คลิกที่เมนู >> “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการส่งซ่อม-รับซ่อม”

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการส่งซ่อม-รับซ่อม
  2. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น” แล้ว
  3. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด
  4. คลิกที่ >> “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา

5.แสดงผลการคลิก “ค้นหา” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

6.แสดงผลการคลิก “Print