รายการทวงคืน “บัญชีค้างคืนเกินกำหนด”

บัญชีค้างคืนเกินกำหนด

  1. คลิกที่เมนู >> “รายการ” แล้วคลิกที่เมนู >> “รายการทวงคืน
  2. คลิกที่เมนู >> “บัญชีค้างคืนเกินกำหนด

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า บัญชีค้างคืนเกินกำหนด
  2. กรอกรายละเอียดที่ >> “ต้องการทวงคืนหนังสือ ” ที่ยืมเกินกำหนด (ถ้าม่ใส่ ชั้น/ปี,ห้อง ระบบจะแสดงผลข้อมูลหนังสือทั้งหมด ของวันที่เกินตามที่กำหนด)
  3. คลิกที่ >> “ค้นหา

4. แสดงหน้าผลการค้นหา

5. คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน