รายการจำหน่าย-ยกเลิก

  1. คลิกที่เมนู >> “รายการส่งซ่อม-จำหน่าย
  2. คลิกที่เมนู >> “รายการจำหน่าย-ยกเลิก

แบบตารางข้อมูล

  1. ระบบจะแสดงหน้า รายงานการจำหน่าย-ยกเลิกวัสดุสารนิเทศ
  2. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ >> “วันที่เริ่มต้น
  3. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่ >> “วันที่สิ้นสุด
  4. คลิกที่ >> “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา คลิกที่ >> “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

5. แสดงผลการคลิก “ค้นหา” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

6. แสดงผลการคลิก “Print