ปรับระดับชั้นเรียน

1. เข้ามาที่เมนู “ข้อมูลสมาชิก” >> เลือก “ปรับระดับชั้น”

2. แสดงหน้าปรับระดับชั้นเรียน
3. เลือก “ประเภทระดับการศึกษา” ที่ต้องการจะปรับ
4. ใส่ “ชั้น,ห้อง”
5. คลิก “Search”

6. แสดงผลการคลิกค้นหา
7. “ใส่ชั้นและห้องใหม่ในช่องว่าง”
8. คลิกเลือก “ที่นี่” เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลทีเดียวทั้งหมด หรือ “จะคลิกหน้าสมาชิก”แต่ละคนเพื่อปรับรายบุคคล
9. ปรับระดับชั้นใหม่ให้กรอกข้อมูลลงในช่องว่างแล้วกด”ปรับระดับชั้นเรียน” ข้อมูลจะขึ้นที่ ชั้นใหม่,ห้องใหม่
10.เสร็จแล้วคลิก “ยืนยันการปรับระดับชั้นเรียนใหม่”