ติดตั้งโปรแกรม Asure ID 7

การติดตั้งโปรแกรมต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของคอมพิวเตอร์และแผ่นลงโปรแกรม

1.คลิกที่โฟลเดอร์ “Asure ID

2. คลิกที่ไฟล์ “Asure_ID_Setup

3. เลือกภาษาในการติดตั้งแล้วคลิกที่ปุ่ม “Next

4. คลิกที่ปุ่ม “คุ้มค่าต่อ

5. เลือกที่สัญญาลักษณ์ ปุ่มสีดำกลมๆเพื่อมยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน แล้วคลิกที่ปุ่ม “คุ้ม ค่าต่อ

6. เป็นการเลือกประเภทเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ปุ่ม “คุ้ม ค่าต่อ

7. เลือกที่จัดเก็บข้อมูลแล้วคลิกที่ปุ่ม “คุ้ม ค่าต่อ

8. รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จ

9. เลือกที่ “เรียกใช้งาน Asure ID” แล้วคลิกที่ปุ่ม “คุ้ม ค่าเสร็จ