ช่องเขตข้อมูล “ข้อมูลชื่อ”

  1. คลิกที่เมนู >> “เขตข้อมูล”

  2. คลิกพื้นที่ว่างแล้วลากเมาส์หาขนาดตามที่ต้องการให้ตรงกับหัวข้อที่เราตั้งไว้

3. ตั้งชื่อเขตข้อมูลตัวอย่างเช่น “name

4. ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษร

5. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง