การใส่ข้อความ

  1. คลิกที่เมนู >> “ป้ายข้อความ

  2. คลิกพื้นที่ว่างแล้วลากเมาส์หาขนาดตามที่ต้องการ

3. ตั้งชื่อลงในกล่องข้อความ

4. ตั้งรูปแบบตัวอักษร

5. จัดเรียงรูปแบบตังอักษร

6. ให้เอาเครื่องหมายในช่องปรับขนาดอัตโนมัติออก

7. คลิกที่ปุ่ม ”ตกลง