การพิมพ์บัตร

  1. คลิกที่ “พิมพ์
  2. คลิกที่ “พิมพ์การ์ด
  3. เลือกประเภทเครื่อง “Printer

  4. เลือกพิมพ์ทั้งหมดหรือที่เลือกไว้แล้ว

  5. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง