การติดตั้ง “Barcode Font”

  1. ดาวน์โหลด “Barcode Font” ตามลิ้งนี้ https://edupush.co.th/download/Barcode.rar

  2. ทำการแตกไฟล์ “Barcode Font” คลิกขวาเลือก “Extract files…

  3. ทำการเลือกไว้ที่อยู่ของไฟล์ “Barcode Font” แล้วเลือก “OK

  4. เลือก “Barcode Font” ทั้งหมด คลิกขวาเลือก “Install