การดึงฐานข้อมูลเข้าโปรแกรม Asure ID

การดึงข้อมูลมาใส่ในโปรแกรม Asure ID นั้น ต้องตั้งชื่อ “เขตข้อมูล” ในหน้าออกแบบหน้าบัตรกับคอลัมน์ในตารางโปรแกรม Access ให้ตรงกัน

เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กันทั้ง 2 โปรแกรม

 

  1. บันทึกการออกแบบหน้าบัตรเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ “หน่วยข้อมูล” เลือกเมนู “ฐานข้อมูล” แล้วคลิกที่ “ตัวช่วยการนำเข้า

  2. เข้าสู่ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลคลิกที่ “ต่อไป

  3. เลือกแหล่งนำเข้าข้อมูลคลิกที่ “ฐานข้อมูล Access” แล้วคลิกที่ “ต่อไป

  4. เชื่อมต่อฐานข้อมูลคลิกที่ “เรียกดู” เพื่อหาที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล แล้วคลิกที่ “ต่อไป

  5. เลือกตารางข้อมูลคลิกที่ “ชื่อตารางที่เราตั้งไว้” แล้วคลิกที่ “ต่อไป

  6. การเชื่อมต่อระหว่าง “หัวคอลัมน์” ที่เราออกแบบหน้าบัตรไว้กับ “ช่องข้อมูล” ที่เราตั้งไว้ แล้วคลิกที่ “ต่อไป

  7. ตัวเลือกนำเข้าคลิกที่ “นำเข้าบันทึกใหม่เท่านั้น” แล้วคลิกที่ “ต่อไป

  8. ข้อมูลนำเข้าคลิกที่ “เริ่มนำเข้า” รอข้อมูลเข้าตาม แล้วคลิกที่ “ต่อไป

  9. เสร็จสิ้นการดึงข้อมูลเข้า แล้วคลิกที่ “เสร็จสิ้น

  10. ข้อมูลที่ถูกนำเข้ามาจะโชว์ในส่วนนี้