1. สามารถเลือกใช้ระบบจัดการสื่อได้ทุกระบบ เช่น DC LC หรือ NLM.
 2. สามารถกำหนดเลขทะเบียนวัสดุสารนิเทศได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขไม่ต่ำกว่า 6 หลัก
 3. โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำแบบอัตโนมัติ
 4. การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเลขทะเบียนของสื่อได้
 5. ระบบจัดการขอบเขตของฐานข้อมูลวัสดุสารนิเทศตามหลักบรรณารักษ์
 6. ระบบสามารถบันทึกสื่อวัสดุสารนิเทศได้ทุกประเภท ดังนี้
  – หนังสือทุกประเภท
  – วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
  – วัสดุโสตทัศน์ เช่น คลิปวีดีโอ ซีดี ดีวีดี เทป ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ได้
  – E-book
 7. สมาชิกห้องสมุดสามารถ ดูสื่อผ่าน คอมพิวเตอร์ทั่วไป โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมารท์โฟน ได้ทุกที่ทุกเวลา
 8. ระบบไม่จำกัดการแบ่งประเภทหมวดของสื่อ เช่น ทั่วไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น
 9. ระบบมีฐานข้อมูลกลางซึ่งสามารถนำมาใช้ได้มากกว่า 200,000 รายการ (เพิ่มขึ้นทุกวัน)
 10. วัสดุสารนิเทศทุกประเภทเป็นระบบฐานข้อมูลเดียว เพื่อสะดวกในการเข้าถึง หรือ การสืบค้นข้อมูล
 11. สามารถให้รายละเอียดรูปสื่อ บรรณนิทัศน์ สรุปเรื่องย่อ โฆษณา และ ภาพ เนื้อหาได้
 12. สามารถบันทึกตัวสื่อเพื่อไว้บริการได้ทุกรู้แบบ เช่น คลิปวีดีโอ, ภาพยนตร์, ภาพเคลื่อนไหว, E-Book, ไฟล์PDF , ลิ้งก์ชื่อเว็บไซต์ของสื่อได้ เป็นต้น
 13. สามารถเก็บประวัติการยืม-คืนของวัสดุสารนิเทศในแต่ละรายการโดย อัตโนมัติได้
 14. สามารถกำหนดจำนวนวันยืมและค่าปรับวัสดุเป็นรายการได้
 15. สามารถแสดงรายการวัสดุสารนิเทศเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามเลขทะเบียน ISBN, ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, เลขเรียก,ปีที่พิมพ์ได้
 16. ระบบสามารถจัดพิมพ์Barcode, QRcode สำหรับติดสื่อ รองรับ รองรับหลายขนาดหลายยี่ห้อเช่นกระดาษA4 , กระดาษ label B5,A12 ยี่ห้อ ตราม้า,ตราช้าง,Q-BIZ,JUNK
 17. การบันทึกข้อมูลวัสดุสารนิเทศสามารถคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง แล้วกำหนดเลขทะเบียน แหล่งที่มา สถานที่เก็บอัตราการบริการ และ ค่าปรับใหม่ได้
 18. ระบบสามารถพิมพ์ทะเบียนวัสดุสารนิเทศได้
 19. ระบบสามารถจัดทำบรรณานุกรม หรือบัตรรายการได้
 20. ระบบมีส่วนที่แสดงสถานะของสื่อได้ว่าว่าง หรือถูกยืม หรือส่งซ่อม หรือจำหน่าย หรือถูกจอง ได้
 21. ระบบมีส่วนบอกตำแหน่งสถานที่เก็บสื่อได

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here