ระบบสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และการจองสื่อ

 1. ระบบสืบค้นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้กับ Web Browser ทุกชนิด
 2. สามารถสืบค้นได้จากรายการ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง รายการที่น่าสนใจ หรือ หัวเรื่อง
 3. สามารถเลือกรายการสืบค้นได้จากขอบเขตของข้อมูลทุกข้อมูล โดยกำหนด เงื่อนไขเชื่อมด้วย “และ” , ”หรือ” , “ไม่”
 4. ภาษาอังกฤษในการสืบค้นสามารถค้นได้ทั้งตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่
 5. รายการที่ถูกสืบค้น สามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการ รูปภาพสื่อ ตัวสื่อ RUN สื่อ และประวัติการยืม-คืนได้
 6. มีระบบสืบค้นประวัติการยืมคืนวัสดุสารนิเทศของสมาชิก
 7. เมื่อสืบค้นข้อมูลแล้ว หากสื่อที่ต้องการใช้บริการยังไม่ว่างสมาชิกสามารถจองต่อได้

ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืม-คืน

 1. กำหนดสิทธิจำนวนวันยืม จำนวนสื่อวัสดุสารนิเทศที่ให้ยืม ตลอดจนค่าปรับของสมาชิกได้
 2. กำหนดจำนวนครั้งของการยืม สื่อรายการเดียวกันของสมาชิกที่ยืมต่อเนื่องกันได้
 3. กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยไม่นับรวมในสิทธิจำนวนวันยืม และ ค่าปรับของสมาชิก
 4. ระบบรองรับการยืมคืนผ่านทุกอุปกรณ์ ที่สามารถอ่าน Barcode หรือ QRcode ได้
 5. พิมพ์สลิปรายการยืม-คืน พร้อมแสดงรายละเอียดได้
 6. ระบบยืม และ ระบบคืนเป็นระบบปฏิบัติการหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องเปิดเมนูใหม่ หรือเปลี่ยนเมนูการทำงาน
 7. ระบบมีเมนูพิเศษเพื่อสามารถคืนวัสดุสารนิเทศได้โดยไม่ต้องมีรหัสผู้ยืม
 8. ระบบสามารถแจ้งค่าปรับกรณีคืนวัสดุสารนิเทศเกินกำหนดรายรายการและรวมยอดโดยอัตโนมัติได้
 9. การบริการยืมคืนระบบจะแสดงภาพของสมาชิกเพื่อการตรวจสอบได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here