ยุคสมัยของห้องสมุด จากพันปีก่อนที่อเล็กซานเดรียสู่เวลานี้ใน EDUpush

 ก่อนอื่นเลยขอพูดถึงสถาปัตยกรรมในส่วนของห้องสมุดกันก่อน มีหลายแห่งทั่วโลกที่ทำให้เรารู้สึกทึ่งไปกับภาพที่ได้เห็น ซึ่งจะห้องสมุดที่สวยงามตระการตา ส่วนมากจะอยู่ในแถบทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่จากการจัดอันดับของเว็บไซต์อินดิเพนเดนต์ของอังกฤษ โดยมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อยู่ในทวีปอื่น หากจะพูดถึงหอสมุดแห่งแรกของโลกที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง คือหอสมุดอเล็กซานเดรียที่มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ แม้จะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่กาลเวลาทำให้สถานที่แห่งนี้เหลือเพียงแค่ตำนานให้เล่าขาน อย่างไรก็ตามก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามนุษย์ได้เคยสร้างสิ่งที่รวบรวมความรู้ของผู้คนในยุคนั้น และเก็บรวบรวมเป็นม้วนกระดาษปาปิรัสไว้ที่นั่น
 
 หลังจากนั้นผ่านไปนานกว่าพันปี โลกเข้าสู่ยุคกลางและอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับยุคใหม่ หอสมุดแห่งชาติออสเตรีย ได้กำเนิดขึ้นที่กรุงเวียนนา ที่นี่เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งนึงของโลก เปิดให้บริการในปีค.ศ.1723 ซึ่งงานสถาปัตยกรรมของที่นี่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงยุคสมัยในช่วงเริ่มแรกของหอสมุด Austrian National Library แห่งนี้ คุณสามารถเดินทางไปที่นั่นเพื่อเยี่ยมชมหอสมุดโดยการมีไกด์พาทัวร์หรือจะปลีกตัวไปเยี่ยมชมเพียงลำพังก็ได้เช่นกัน อีกที่นึงที่น่าสนใจคือ หอสมุดคลีเมนเทียม ที่กรุงปราก ในประเทศสาธารณรัฐเช็ค เป็นอีกที่นึงที่มีสถาปัตยกรรมงดงามตามที่ได้เห็นภาพมาจากสื่อหลายต่อหลายแห่ง แต่คงยกเว้นที่ vrscr888.com ซึ่งที่นี่โดดเด่นด้วยชั้นวางหนังสือตั้งสูงตระหง่านไม่ต่ำกว่า 6 เมตร แต่เพดานยิ่งสูงขึ้นไปอีกมากกว่าเท่าตัว ซึ่งก็เป็นไปตามแบบฉบับของหอสมุดขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่งทั่วโลก
 แต่พอเข้าสู่ศตวรรษที่...
EDUpush มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตามจำนวนและความจำเป็นตามที่ต้องการ EDUpush มีระบบอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไป ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ EDUpush บริการให้คำปรึกษาด้านบรรณารักษ์ที่มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในระดับเชี่ยวชาญไว้คอยบริการท่าน ทางโทรศัพท์ ทาง Line และ นอกสถานที่ตามที่กำหนด การบำรุงรักษาระบบ และการสำรองข้อมูลเป็นหน้าที่ของ EDUpush ผู้ใช้ไม่ต้องรับภาระในส่วนนี้ ส่วนผู้ใช้มีหน้าที่เพียงต้องดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้อยู่ให้สามารถใช้งานได้ หรือเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็ เพียงพอสำหรับการใช้ระบบ หากเกิดปัญหาในการใช้ระบบ หรือระบบเข้าไม่ได้ หรือต้องการระบบเพิ่มเติม  ผู้ใช้สามารถขอคำแนะนำแจ้งและขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์ หรือทาง Line ในและนอกสถานที่ตามที่กำหนดได้
EDUpush เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อให้ห้องสมุดในแต่ละที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน (สหบรรณานุกรม Union Catalog) ผ่านระบบเครือข่ายและการเก็บฐานข้อมูลแบบ Cloud Computing ที่มีความปลอดภัย ซึ่งระบบจะสามารถเชื่อมโยงได้กับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ตัวแทนการขาย กับห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการสื่อ และผู้มีความต้องการใช้สื่อให้เป็นระบบเดียวกันดังนั้นรายการ สื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใด ก็จะถูกรวบรวมมาไว้ในระบบโดยเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตเอง ซึ่งผู้ใช้สื่อสามารถสืบค้น หรือค้นหารายการสื่อที่ออกมาใหม่ได้ในระบบเดียว และยังสามารถที่ จะเข้าถึงตัวสื่อได้หลายรูปแบบได้
รูปแบบการรายงานสามารถแสดงเป็น รายงานแบบตาราง, รายงานแบบกราฟแท่ง, รายงานแบบกราฟวงกลม ระบบมีส่วนรายงานจำนวนวัสดุสารนิเทศคงเหลือในปัจจุบัน โดยเลือกได้ตาม - ตามประเภทวัสดุของวัสดุสารนิเทศ เช่น หนังสือ ซีดี ดีวีดี วารสาร เป็นต้น - ตามหมวดของวัสดุสารนิเทศ เช่น ทั่วไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น - ตามกลุ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของระบบ จาก 000 ถึง 900 มีรายงานทวงกรณีสมาชิกยืมวัสดุสารนิเทศเกินกำหนด และ สามารถ เลือกเฉพาะสมาชิกที่ค้างส่งเกินกำหนดตามจำนวนวันที่ กำหนดได้ มีระบบรายงานสถิติการยืมคืนดังต่อไปนี้ - รายงานตามสาระการเรียนรู้ 000-900 - รายงานตามห้องเรียนได้ - รายงานตามประเภทของวัสดุสารนิเทศได้ - รายงานตามประเภทของสมาชิกได้ - รายงานตามหมวดวัสดุสารนิเทศได้ - ระบบสามารถรายงานเป็นกราฟ และเลือกรูปแบบของกราฟได้ตามข้อมูลที่เหมาะสม -...
ระบบสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และการจองสื่อ ระบบสืบค้นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้กับ Web Browser ทุกชนิด สามารถสืบค้นได้จากรายการ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง รายการที่น่าสนใจ หรือ หัวเรื่อง สามารถเลือกรายการสืบค้นได้จากขอบเขตของข้อมูลทุกข้อมูล โดยกำหนด เงื่อนไขเชื่อมด้วย “และ” , ”หรือ” , “ไม่” ภาษาอังกฤษในการสืบค้นสามารถค้นได้ทั้งตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่ รายการที่ถูกสืบค้น สามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการ รูปภาพสื่อ ตัวสื่อ RUN สื่อ และประวัติการยืม-คืนได้ มีระบบสืบค้นประวัติการยืมคืนวัสดุสารนิเทศของสมาชิก เมื่อสืบค้นข้อมูลแล้ว หากสื่อที่ต้องการใช้บริการยังไม่ว่างสมาชิกสามารถจองต่อได้ ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืม-คืน กำหนดสิทธิจำนวนวันยืม จำนวนสื่อวัสดุสารนิเทศที่ให้ยืม...
รองรับ บัตรสมาชิกในรูปแบบ BarCode, QRcode, RFID ระบบสามารถบันทึกเลขทะเบียนสมาชิกได้ไม่ต่ำกว่า 5 หลัก หรือ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำโดยอัตโนมัติ ระบบสามารถแบ่งประเภทและกำหนดกลุ่มของสมาชิกได้เองโดยไม่จำกัด ระบบสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพสมาชิก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook หรือ ID ระบบแสดงตนในระบบต่าง ๆ ได้ ระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้บริการ จำนวนวันยืม-คืนและค่าปรับได้ตามประเภทของสมาชิก ระบบสามารถจัดทำบัตรสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดของบัตร ตามมาตรฐาน เช่น พิมพ์รูปถ่ายสมาชิก,รหัสสมาชิก, สัญลักษณ์ห้องสมุด, วันออกบัตร, วันหมดอายุ และ รายละเอียดตามที่กำหนดได้ ระบบสามารถเก็บบันทึกและพิมพ์รายงานประวัติการยืม-คืนของสมาชิกตามช่วง เวลาที่กำหนดได้ โปรแกรมมีระบบปรับชั้นเรียน และประเภทสมาชิกได้ ...
ปัจจุบันการพัฒนาระบบ E-Book มาใช้งานนั้นง่ายดายมากขึ้น แต่ โปรแกรมห้องสมุด ของเราทำระบบให้ง่ายดายยิ่งกว่าเดิม โดยตัวระบบสามารถแปลงเอกสารในรูปแบบ PDF ออกมาเป็น E-Book ได้โดยทันที เพียงแค่บรรณารักษ์อัพโหลดไฟล์ Pdf ขึ้นไป อาจเป็นสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ระบบก็จะแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบ E-Book ให้ทันที สามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น IOS, Android และ Web Browser อย่าง Google Chrome, Firefox, IE, Microsoft Edge ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ไปติดตั้งบนเครื่อง ระบบสถิติ สามารถบอกจำนวนผู้เข้าชม E-Book ได้ ...
โปรแกรมห้องสมุด ได้พัฒนาระบบวีดีโอให้รองรับ การเข้าชมผ่าน คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ เคลื่อนที่ทุกชนิด เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ให้เข้ากับคำว่า “เข้าได้ทุกที่ทุกเวลา ของ EDUpush” ทำให้สมาชิกของระบบ ห้องสมุดออนไลน์สามารถเข้าดู ข้อมูลรายละเอียดหนังสือ สื่อวีดีโอ ได้ไม่ว่าจะเข้าชมจาก ที่ไหน ระบบของวีดีโอถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้รับชม หรือบรรณารักษ์ที่อัพโหลดข้อมูล สามารถรับชมได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น IOS, Android และ Web Browser อย่าง Google chrome, Firefox, IE, Microsoft Edge รองรับความคมชัดสูงถึง 1080P...
สามารถเลือกใช้ระบบจัดการสื่อได้ทุกระบบ เช่น DC LC หรือ NLM. สามารถกำหนดเลขทะเบียนวัสดุสารนิเทศได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขไม่ต่ำกว่า 6 หลัก โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำแบบอัตโนมัติ การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับเลขทะเบียนของสื่อได้ ระบบจัดการขอบเขตของฐานข้อมูลวัสดุสารนิเทศตามหลักบรรณารักษ์ ระบบสามารถบันทึกสื่อวัสดุสารนิเทศได้ทุกประเภท ดังนี้ - หนังสือทุกประเภท - วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ - วัสดุโสตทัศน์ เช่น คลิปวีดีโอ ซีดี ดีวีดี เทป ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ได้ - E-book สมาชิกห้องสมุดสามารถ ดูสื่อผ่าน คอมพิวเตอร์ทั่วไป โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมารท์โฟน...
โปรแกรมห้องสมุด EDUpush เป็น เว็บแอปพลิเคชั่นบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ SaaS (Software As A Service) โดยมีการทำงานทั้งหมดของระบบอยู่บน Cloud Computing โดย โปรแกรมห้องสมุด LibraryFace นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วย บรรณารักษ์ที่ครบถ้วนที่สุดในเวลานี้ เพราะระบบถูกวิจัย และ พัฒนาจากเชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์โดยตรงกับบรรณารักษ์ผสมผสานกับเทคโนโลยี Cloud Computing ที่ ยกระดับ โปรแกรมห้องสมุดแบบเดิมๆ ที่ต้องติดตั้งตามคอมพิวเตอร์ทั่วไป เป็นอยู่บนระบบ อินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์ทุกประเภท เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ทั่วไป โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมารท์โฟน เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งาน โปรแกรมห้องสมุด LibraryFace ได้ทันที ข้อดีของ โปรแกรมห้องสมุด LibraryFace ในรูปแบบ SaaS ปฏิบัติการบน Cloud Computing...